ماحصل گفتگوی برجامی؛ غرب به دنبال صیغه کردن آیت اللهِ برجام

واقعیت اینست که سیرک برجام شکست خورده و ادامه دادن بیشتر این بله‌برونِ بی‌حاصل جز کمک به استمرار محور شرارتِ منطقه و دادن فرصت بیشتر به جمهوری اسلامی برای رفتن به سوی بمب هسته‌ای، راه به جایی نخواهد برد. غربی‌ها با اندیشه‌ی صیغه نمودن آیت‌الله برجام وحداقل توافق، در حالی جمهوری اسلامی را وارد حجله کرده‌اند که همچنان عامدانه از تشخیص جنسِ جمهوری اسلامی با تمام عملکرد مخرب چهل ساله‌اش، خود را عاجز نشان می‌دهند.اما جمهوری اسلامی چه با توافق ، چه بی توافق ، و چه با اتم یا بدون آن، یک نظام برآمده از ایدئولوژی اسلامی- انقلابی است، و هرگز نمی‌تواند مانند یک حکومت عادی رفتار نماید.

** بر اساس یادداشتی از زمان فیلی در کیهان لندن

#یادداشت_سیاسی

#زمان_فیلی

#نه_به_جمهوری_اسلامی