لژیونر‌های انقلاب ملی ایران و دریایی از پرچم‌های سه‌رنگ شیر و خورشید در سراسر جهان

لژیونر‌های انقلاب ملی ایران ایرانیان برون مرز ـ امروز شنبه ۲۵ شهریور‌ماه برابر با ۱۶ سپتامبر و در روز دختر ایران، مهسا امینی، و همزمان با نخستین سالگرد انقلاب ملی ایران، حماسه‌ای بزرگ خلق کردند و در ده‌ها شهر جهان دریایی از پرچم‌های سه‌رنگ شیر و خورشید را برافراشتند. از توکیو در شرقی ترین شهر جهان تا لس‌آنجلس با حضور بانو یاسمین پهلوی.

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador