لایو حامد محمدی: ضرورت تقویت تیم اسکورت شاهزاده رضا پهلوی

در شرایطی که دامنه تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شخصیت‌های فعال اپوزیسیون روز به روز بیشتر می‌‌شود، تقویت تیم‌ محافظتی شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان وی ضروری است.

#من_وکالت_میدهم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#حامد_محمدی

@Unikador