لایو حامد محمدی: در کنفرانس امنیتی مونیخ پنبه ملاها را خواهند زد

اگر در گذشته نه چندان دور کشورهای تولید کنند نفت در اوپک جریان اصلی قیمت گذاری و معاملات نفتی را تنظیم می‌کردند در کنفرانس مونیخ معادلات امنیتی تنظیم و تدوین می‌شود. اینکه شاهزاده پهلوی به مونیخ رفته یعنی دنیا برای فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی وی را محک خواهد زد.

#حامد_محمدی

#تحلیل_امنیتی

#کنفرانس_مونیخ

@Unikador