لایو تحلیلی حامد محمدی: پایگاه زیرزمینی «عقاب ۴۴»؛ فیل موش زایید

پنج‌شنبه ۲۰ بهمن تحلیلی از حامد محمدی

«ارزش عمرانی این پایگاه در حوزه راهسازی و حفر تونل بیشتر از ارزش نظامی آن است.»

#تحلیل_نظامی

#حامد_محمدی

#عقاب۴۴

@Unikador