لایو تحلیلی حامد محمدی در خصوص حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

دنیا را آب بُرد، مامورِ جلوی سفارت جمهوری آذربایجان را خواب بُرد.

مهاجم رخصت گرفت و وارد سفارت شد!

در ایران حکومت مرکزی ناتوان است و از پس بحران‌های ریز و درشت برنمی‌آید.

#حامد_محمدی

#تحلیل

#ایران

@Unikador