لاف و گزاف جمهوری اسلامی درباره «پیروزی» تنها یک سریال بلند از تبلیغات توخالی است

هرچه تهران در مورد پیروزی خود در مذاکرات وین بگوید، حقایق دیگری وجود دارد که خلاف آن را تأیید می‌کند. جمهوری اسلامی مدت‌هاست که بسیاری از درخشش‌های کاذب و قابلیت‌های فریبکارانه‌ی جذب خود را از دست داده و حتی با پایان یافتن احتمالی تحریم‌های غرب نیز زندگی و استمرار حیات برای این رژیم آسان نخواهد بود. دیر نیست روزی که جمهوری اسلامی با قیام اکثریت ملت ایران و مردم منطقه که به شدت از این رژیم فرقه‌ای و مذهبی متنفرند، ضربه نهایی را دریافت خواهد کرد.

** تحلیلی لز عبدالرحمن الراشد در شرق الاوسط با ترجمه و تنظیم کیهان لندن
#تحلیل_سیاسی
#فروپاشی_جمهوری_اسلامی
#سیرک_وین
@Unikador