قلم توانمند استاد امیر طاهری و دَر‌هَم پیچیدنِ طومارِ «کلیـشه‌های مبتذل» و «ایسم‌‌های» وارداتی

امیر طاهری، بار دیگر دست به قلم بُرد تا به این پرسش مهم و حیاتی پاسخ دهد: «آیا بهره‌گیری از اصطلاحات سیاسی وام‌گرفته از دیگر کشورها ممکن است بحث کنونی درباره بیرون کشاندن ایران از بن‌بست «جمهوری اسلامی» را به انحراف بکشاند؟» . استاد طاهری همزمان با پاسخ به این پرسش، طومار «کلیـشه‌های مبتذل» و نویسندگان این کلیشه‌های وارداتی را درهم پیچید.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#کلیشه‌های_مبتذل

@Unikador