قلب‌هایی که در قلب اروپا برای ایران می‌تپند | شنبه ۲۴ دی‌ماه ۲۵۸۱ | وین | اتریش

گزارشی از ادامه کمپین حمایتی میهن‌دوستان مقیم اتریش از انقلاب ملی ایران در قلب اروپا.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador