قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان | گزارش ویژه از ادامه انقلاب ملی

در پی قتل حکومتی جاوید‌نامان مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه جوان آزادرزم در پرونده ساختگی موسوم به «خانه‌ اصفهان» شامگاه آدینه ۲۹ اردیبهشت مردم در چندین شهر ایران در ادامه روند انقلاب ملی بار دیگر به خیابان آمدند و دست به اعتراض زدند.

#خانه_اصفهان

#انقلاب_ملی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador