قدرت‌نمایی مردم در کفِ خیابان‌های ایران

اعتراضات مردمی در ایران که از هفته گذشته از شهرهای سوسنگرد و ایذه در استان خوزستان آغاز شده، شامگاه پنجشنبه به استان‌های دیگر کشیده شد. تجمعات اعتراضی اردیبهشت ۲۵۸۱ علیه گرانی کالاهای اساسی آغاز شد اما همچون تمامی اعتراضات مردمی سال‌های گذشته خیلی زود بنیان جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

منابع: رسانه‌های اجتماعی کیهان لندن

#اعتراضات_سراسری

#جنبش۲۵۸۱

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador