قدرت‌ها، جدّی‌تر به تغییر رژیم ایران فکر می‌کنند | تحلیلی از حامد محمدی | سه‌شنبه ۱۸ بهمن

سرکوب مردم ایران و تهدیدات فرامنطقه‌ای سپاه پاسداران کار را به جایی رسانده که رئیس سازمان سیا در مورد آن صحبت کرده است. علی شمخانی از الیگارش‌های نظام اسلامی به مسکو رفته است آنهم در شرایطی که در ایران یک باند قدرتمند دنبال کنار زدن اوست.

#تحلیل_سیاسی

#حامد_محمدی

#ایران

@Unikador