فیلم کامل سخنرانی پرزیدنت ترامپ درباره اصلاح قانون مهاجرت آمریکا – نخبگان و نیروی ماهر در اولویت

#دونالد_ترامپ : در قوانین جدید مهاجرتی #نخبگان اولویت خواهند داشت. همیشه ما از کسانی که #پناهنده هستند و از رژیم های مستبد فرار می کنند، استقبال می کنیم اما متاسفانه برخی از این قوانین ما سوءاستفاده می کنند.