فیلم کامل روز نخست نشست ققنوس با هدف بررسی مسائل و مشکلات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی

#نشست_ققنوس با حضور #شاهزاده_رضا_پهلوی و همسرش #یاسمین برگزار شد. شهر تورنتو در کانادا میزبان نشست سه روزه ققنوس است که با هدف بررسی مسائل و مشکلات #ایران و ارائه راهکار علمی برگزار می‌شود