فوری: گل‌باران شاهزاده رضا پهلوی توسط هم‌میهنان در انگلستان

دوشنبه ۸ اسفند ۲۵۸۱ – ورود شاهزاده رضا پهلوی به آکسفورد یونیون برای سخنرانی و گل‌باران ایشان توسط هم‌میهنان.

شعار‌: «ایران شده آماده/فرمان بده شاهزاده»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#برای_ایران

@Unikador