فوری| گزارش ویژه برایان هوک در مجلس نمایندگان – آینده ایران را مردم ایران تعیین خواهند کرد

جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران| برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران: بزرگترین قربانیان رژیم، مردم ایران هستند. هربار که خواستند دست به کاری بزنند، رژیم آن‌ها را سرکوب کرده است. بیشترین انرژی در ایران در حوزه زنان دیده می‌شود که مشغول عقب زدن حجاب اجباری هستند.

#برایان_هوک

#مردم_ایران