فوری: واکنش تند شاهزاده رضا پهلوی به آپارتاید ورزشی رژیم و حوادث دیروز مشهد

شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای تند به آپارتاید ورزشی رژیم و حوادث دیروز مشهد واکنش نشان داده و از ایرانیان خواستند تا متحد با هم علیه این تبعیض و آپارتاید بایستند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#فوتبال

#مشهد

#ورزشگاه

@Unikador