فوری| نسخه کامل کنفرانس خبری بسیار مهم برایان هوک در خصوص ایران (نفت – هسته ای – اروپا – مصدق)

#برایان_هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا:
ظریف می‌گوید ایران به دنبال دفاع از خود است، حامی درجه یک #تروریسم در جهان چطور نگران خود است؟
رژیم ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، باید تغییر رفتار عملی از آنها دید.
رژیم ایران سابقه بدی در #آلت_دست قرار دادن اروپا و سایر کشورها برای پیشبرد مقاصد خود دارد.