فوری: لایو اینستاگرامی شاهزاده رضا پهلوی از اسرائیل | اسرائیل بزرگترین هم پیمان ماست

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۲۵۸۲ – ویدئوی کامل لایو اینستاگرامی شاهزاده رضا پهلوی از مهمانی شامی که هم‌میهنان در اسرائیل به افتخار حضور شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی ترتیب دادند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش