فوری| فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به ایجاد یک حرکت ملی در راستای نافرمانی مدنی علیه رژیم اشغالگر

ساعتی پیش #شاهزاده_رضا_پهلوی با انتشار پیامی در صفحه رسمی اینستاگرام خود، ضمن اشاره به سیاست های تنش آفرین و ایجاد دخالت در امور داخلی کشورهای همجوار توسط فرقه تبهکار که سودای صدور انقلاب را در سر می پروراند. از تمامی هم میهنان آزادی خواه خواستند تا با ایجاد یک #حرکت_ملی منسجم؛ حرکتی که در راستای #نافرمانی_مدنی و #مبارزات_خشونت_پرهیز علیه ظلم و تبعیض رژیم اشغالگر باشد. دوباره بر سرنوشت خود حاکم شوند و بار دیگر جایگاه بر حق کشور عزیزمان را در جامعه جهانی در اوج شکوفایی و سربلندی باز یابند.