فوری: طنین‌انداز شدن شعار «رضا شاه، روحت شاد» در آبادان – چهارشنبه ۴ خرداد ۲۵۸۱

دو روز پس از فاجعه فرو ریختن متروپل آبادان، شامگاه چهارشنبه  ۴ خرداد، شهروندان آبادان با شعار‌های «رضا شاه، روحت شاد»، «آخوند برو گم شو» و « می‌کُشم، می‌کُشم، آنکه برادرم کشت» و« آبادانی به‌پاخیز، برادرت کشته شد» به خیابان‌ها آمدند.

#آبادان

#متروپل

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador