فوری: دیدار شاهزاده رضا پهلوی با وزیر امور دیاسپورای اسرائیل و نوید عصری نوین از صلح پایدار برای منطقه

شاهزاده رضا پهلوی شامگاه پنج شنبه، ۱۷ خرداد‌ماه در پستی توئیتری، با کوت کردن توئیتی از آمیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل از دیدار با این وزیر اسرائیلی خبر داده و چنین نوشتند:

«از دیدار با وزیر آمیخای چیکلی برای بحث در مورد همبستگی بین ایرانیان و یهودیان دیاسپورا یا همان جوامع خارج از کشور خرسند شدم. این رابطه کتاب مقدسی صرفاً یادگاری از گذشته نیست بلکه می‌تواند الهام بخش عصر جدیدی از صلح پایدار برای منطقه ما از جمله ایرانیان، اسرائیلی ها و اعراب باشد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#خبر_فوری

#اسرائیل

@Unikador