فوری: خشم مردم به جوش آمده | ادامه حملات سازمان‌یافته به جان فرزندانِ ایران

حملات سازمان‌یافته به مدارس دخترانه ایران امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند‌ماه نیز ادامه داشت و تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر‌های تائیدشده‌ای از حمله گرگ‌های درنده خامنه‌ای به جان فرزندان ایران در تهران، کرج، کرمانشاه و اردبیل منتشر شده است. سکوت جایز نیست!

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador