فوری| حمله شدید دونالد ترامپ به رژیم ایران – تهدید نکنید چون دیگر خبری از جان کری و اوباما نیست!

#دونالد_ترامپ بشدت به #رژیم_ایران حمله کرد و به این رژیم هشدار داد. دونالد ترامپ در یک رشته توییت نوشت: #رهبر ان (رژیم) ایران کلمات خوب و با شفقت را نمی‌فهمد چیزی که هرگز و ابدا متاسفانه نفهمیده است…