فوری: تهرانی‌ها در میدان هستند | اینترنت نیست اما ما کف خیابان را داریم

امروز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور، هم‌میهنان همچنان در کف خیابان هستند. به دلیل قطع سراسری اینترنت در داخل کشور فیلم‌ها به سختی در فضای مجازی و رسانه‌‌ها بازتاب پیدا می‌کند. اینترنت نیست اما ما کف خیابان را داریم!

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#Mahsa_Amini

@Unikador