فوری| بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با دفاع از کاسپین (خزر) – ۱۲ مرداد

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با تجمع ۱۰ صبح شنبه (۱۲ مرداد) در دفاع از #کاسپین (خزر) در مقابل مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران

🎧🎧 📌 صوتی گوش کنید…

 

#برای_کاسپین_بپاخیز

#ایران_متحد

#قدرت_مردم

#شاهزاده_رضا_پهلوی