فوری: بازاریان تهران با شعار «رضا شاه روحت شاد» به استقبال سرکوبگران رفتند

امروز شنبه ۲۸ خرداد ۲۵۸۱ و در ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، بازاریانِ تهرانی با شعار «رضا شاه روحت شاد» مقابل سرکوبگران صف‌آرایی کردند.

#اعتراضات_سراسری

#رضا_شاه_روحت_شاد

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador