فوری ׀ شاهزاده رضا پهلوی: به زودی خیابان‌های سراسر کشور لبریز از جمعیت معترض می‌شود

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات هم‌میهنان و جوانان دلیرِ خوزستان، لرستان، و چهارمحال و بختیاری اعلام کردند:

«می‌دانم که صبر اکثریت ملت ایران به سر آمده و به زودی خیابان‌های سراسر کشور لبریز از جمعیت معترض می‌شود. »

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#اعتراضات_سراسری

#یک_ملت_یک_هدف

#براندازی

@Unikador