برایان هوک: مردم ایران از درون به رژیم فشار می‌آورند و انتظاردارند ما نیز از خارج فشار بیاوریم

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت مردم ایران از درون به رژیم فشار وارد می‌کنند و انتظارشان از دیگر کشورها این است که آن‌ها هم از خارج به رژیم فشار وارد کنند.