فوتبال علیه دیکتاتور: از سَر دادن نام علی کریمی و وُریا غفوری تا خلیج فارس ایران در ورزشگاه آریامهر

پنج‌شنبه ۶ بهمن ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از ورزشگاه آریامهر نشان می‌دهد که در نخستین بازی که تعداد محدودی تماشاگر توانستند در آن حضور پیدا کنند نام «علی کریمی»، «وُریا غفوری» و «خلیج همیشه فارس ایران» در فضای این ورزشگاه طنین انداز شد.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador