فوتبال علیه دیکتاتوری – مستندی از حامد محمدی

دیکتاتورها از فوتبال به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار استفاده میکنند اما آنچه آنها فراموش کرده‌اند این است که این ابزار همانند شمشیری دولبه است و خیلی زود به سلاحی برنده علیه آنها تبدیل خواهد شد…

#فوتبال

#مشهد

#استادیوم

#دیکتاتور

@Unikador