فــوری | پیام تاریخی(تصویری) شاهزاده رضا پهلوی درآستانه فرا رسیدن روز مهسا و سالگرد

شاهزاده رضا پهلوی ظهر روز پنج‌شنبه ۱۶ شهریور ۲۵۸۲ و تنها ۹ روز مانده به سالگرد آغاز انقلاب ملی ایران، با انتشار پیامی ویدئویی ضمن صدور فراخوان برای طیف های مختلف اجتماعی، با هشداری جدی به دستگاه سرکوب رژیم، دفاع مشروع در برابر هرگونه سرکوب علیه مردم را، حق مسلم ملت ایران دانستند.

ایشان به ملت ایران تاکید کردند با فریاد “ما ملت کبیریم، ایران را پس میگیریم” به خیابان‌ها بیایند.

#انقلاب_ملی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador