فصلِ مشترکِ چماق‌دارانِ آیت‌الله و دار و دسته‌ی پوتین در شیطان‌‌نمایی از مخالفان

ابزار و ماشین تبلیغاتی ولایتمدارانِ تابع رژیمِ آیت‌الله در ضعف تفسیر پدیده‌ها و به کار گرفتن خشونت و تندخویی رسانه‌ای با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین تفاوتی ندارد. هر دو در نظریه «توطئه»، تحریفِ حقایق و شیطان‌‌نمایی از مخالفان خود ویژگی مشترک دارند.

** یادداشتی از عقیل عباس در النهار با ترجمه‌ی کیهانِ لندن

#پوتین

#خامنه‌ای

#پروپاگاندا

@Unikador