فشارها برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی  | رسانه‌های جهان | شنبه ۲۰ خرداد ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador