فریبی بزرگ به نام «همه‌پرسی مذاکره با آمریکا» – نکته نوشت

با توجه به برخی زمزمه‌های شنیده شده از درون ساختار سیاسی رژیم و راهکارهایی که از طرف استراتژیست‌های نظام برای بقای آن مطرح می‌شود، موضوع همه‌پرسی برای به میدان کشیدن مردم در مورد مذاکره با ایالات متحده  و پذیرش گام به گام شروط آن را می‌توان از زیرکانه‌ترین راهکار‌های پیشنهادی برای خروج از بن‌بست موجود و در نهایت بقای رژیم، نام برد….

#یونیکا

#رفراندوم

#همایون_نادری_فر