فریاد هم‌میهنان در اتریش در همراهی با ملت بزرگ ایران: «ما ملت کبیریم، ایران را پس می‌گیریم»

با فرا رسیدن نخستین سالگرد آغاز انقلاب ملی ایران، هموطنان مقیم شهر وین در اتریش با اعلام پشتیبانی از مردم داخل ایران، هم صدا با میلیونها ایرانی در داخل و خارج از کشور فریاد کشیدند: « ما ملت کبیریم، ایران را پس می‌گیریم»

#روز_مهسا

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

#انقلاب_ایران

@Unikador