فرهنگیان سراسر کشور بار دیگر به خیابان‌ها آمدند – حمله نیروهای امنیتی به معترضان در شیراز

پنج‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ – گزارشی از تجمع بزرگ اعتراضی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در ده‌ها شهر ایران. فرهنگیان در این تجمعات با سردادن شعارهایی خواستار آزادی معلمان زندانی و استعفای مسئولان بی‌لیاقت شدند.

#اعتصابات_سراسری

#اعتراضات_سراسری

#اعتراض_فرهنگیان

@Unikador