فرهنگیان در سراسر کشور به‌پا خاستند. آنها را تنها نگذاریم

پس از دو روز اعتصاب و تحصن آموزگاران در مدارس کشور که در بیش از ۱۰۰ شهر مختلف برگزار شد، آموزگاران امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ نیز تجمع سراسری خود را در بیش از ۱۱۰ شهر ایران برگزار کردند. تجمعاتی که توسط نیرو‌های سرکوب‌گر رژیم به خشونت کشیده شد.

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#اعتراضات_سراسری

#فرهنگیان

@Unikador