فرمان سرکرده سپاه پاسداران برای سرکوب مردم: شمشیرها را از نیام درآوردید

دور جدیدی از یاوه‌سرایی‌ها و هارت و پورت‌های سرکردگان ارشد سپاه در پی اظهارات خامنه‌ای برای سرکوب ایرانیان در جریان است. در همین راستا حسین سلامی در سخنان اخیر خود خطاب به مزدوران و کفتاران بسیج  گفته که منفعل نباشند و از آنها خواسته «شمشیرها را از نیام درآوردید، باید فضای مجازی را از ناکامی دشمن پر کنید.»

#اینترنت

#براندازی

#برای_ایران

@Unikador