فرقه تبهکار کاملا بر سقوطِ خود واقف شده و دلیلی برای خدمت‌رسانی نمی‌بیند


عدمِ کمک‌رسانی و رها کردنِ مردم به حالِ خود در میان گِل و لای نشان از این امر دارد که #ایران_ستیزان اسلامی کاملا بر سقوطِ خود واقف شده و دلیلی برای خدمت‌رسانی در این شرایطِ بحرانی ولو به قدرِ اندک هم نمی‌بینند.

نویسنده : #زمان_فیلی