«فرقه تبهکار » در حال سقوط است یا ایالات متحده!؟

در حالی که زمامداران اجرایی #فرقه_تبهکار به خوبی روند #فروپاشی را با پوست و گوشت خود حس میکنند برخی ملایان و سرکردگان مالیخولیایی رژیم میگوید در سال ۹۸ در #نبرد_نهایی بینی آمریکا را به خاک خواهیم مالید !!!!…