فرشِ قرمز بایدن برای «گستاخی‌ها» و «یاغی‌گری‌ها» ی آیت‌الله

رویکرد آشتی‌جویانه‌ بایدن در قبال رژیم آیت‌الله‌ها در سال گذشته، گستاخی دیپلماتیک و یاغیگری جمهوری اسلامی و پیشرفت‌های هسته‌ای «غیرقابل بازگشت» رژیم را تضمین کرده است

** یادداشتی بهنام بن‌طالبلو در وبسایت دسپچ با ترجمه کیهان لندن

#برجام

#بایدن

#تحلیل_سیاسی

@Unikador