فردای پس از رئیسی از دید رسانه‌های بین‌المللی | رسانه‌های جهان | دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۲۵۸۳

آنچه امروز می‌بینید و می‌شنوید:

۱. نگاه رسانه‌های بین‌المللی به مرگ رئیسی؛ فصل تازه رقابت بر سر جانشینی خامنه‌ای

#رسانه‌های_جهان

#کندوکاو

@Unikador