فردای نامعلوم و پتکی که بالای سر خامنه‌ای است

مشکل اصلی کشورهای بزرگ این است که ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسلامی را درک نمی‌کنند و از دیدگاه خود با پرونده ایران برخورد می‌کنند. غرب بر این باور است که آنچه در مذاکرات بین قدرت‌های بزرگ به‌دست می‌آید، می‌تواند در مذاکره با تهران نیز به‌دست آید، در حالی که سیاست رژیم جمهوری اسلامی مبتنی بر راهبرد توسعه‌طلبی است که «ولایت فقیه» آن را فلسفه وجودی خود می‌داند.

منابع: کیهان لندن و ایندیپندنت

#سیاست

#خامنه‌ای

#برجام

@Unikador