فرار رو به جلوی خامنه‌ای به سبک دیکتاتورهای رو به سقوط | اقرار به شکست سنگین و تلاش برای ماله‌کشی

علی خامنه‌ای، رهبر فرقه تبهکاران اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۳ تیر ۲۵۸۳ در یک سخنرانی با اعتراف شکست سنگین رژیم در سیرک انتخابات، تلاش کرد این شکست سنگین را ماله‌کشی کند و مدعی شد کسانی که رای نداده‌اند حتما کار داشتند و یا حوصله نداشته‌اند!

#سیرک_انتخابات
#خامنه‌ای
@Unikador