فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ایرانیان مقیم اروپا با نزدیک شدن به روز رای‌گیری پارلمان اروپا

شاهزاده رضا پهلوی شامگاه سه‌شنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی و تنها دو روز مانده به آغاز رای‌گیری در سراسر اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمانی، ضمن فراخواندن تمام ایرانیانی که می‌توانند در این انتخابات رای دهند چنین نوشتند: «من، تمام ایرانیانی را که می‌توانند در این انتخابات رای دهند، فرا می ‌خوانم که رأی خود را به نفع نامزدهایی بدهند که سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مبارزه مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حکومت قانون را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#فشار_حداکثری

#حمایت_حداکثری

@Unikador