فراخوان – ساعات ۱۱ صبح چهارشنبه ۳ اسفند‌ماه – بازار‌های سراسر کشور

از پیمان نوین:

« مسیر پیروزی مشخص است: اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور به هم پیوند بزنیم… باور کنیم که ما با هم و در کنار هم‌ بیشماریم، و از سرکوبگران نیرومندتریم. این‌گونه است که می‌توانیم در مقیاسی بسیار بزرگتر از قبل، خیابانها را از سرکوبگران باز پس بگیریم. بزرگترین قدرت ما در همین واژه است: ما»

#سوم_اسفند

#انقلاب_ملی

#برای_ایران

@Unikador