فتوای علی خامنه ای یا اسناد تور قوزآباد؟! |  شکاف هسته ای در قدرت

به نظر می‌رسد اگر نشست آتی شورای حکام به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی منجر شود، «شکاف در هسته‌ی قدرت» جمهوری اسلامی به «نقطه برگشت‌ناپذیر» نزدیک شده و مقامات و محافل جناحی و مافیایی آن بیشتر در مقابل هم قرار خواهند گرفت.

*گزارشی تحلیلی از «حامد محمدی» روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران در کیهان لندن

#برجام

#سیاست

#اسرائیل

@Unikador