فارین پالیسی: یک مکث تاکتیکی و فریبنده دیگر از ملاها؛ چرا آمریکا از تاریخ درس نمی‌گیرد؟

با فروکش کردن ظاهری تعرضات . حملات تروریستی رژیم ایران ، ایالات متحده چنین برداشت میکند که این رژیم شاید سعی در تغییر رفتار خود دارد . در این رابطه دو تحلیلگر سیاسی در فارین پالیسی مینویسند :”حتی اگر اکنون حملات کمتری از جانب رژیم ایران و متحدان آن علیه منافع آمریکا صورت بگیرد، باز هم تاریخ ۴۰ ساله اخیر نشان می‌دهد که احتمالاً این یک مکث تاکتیکی یا عملیاتی زودگذر از جانب ایران رژیم است نه یک تغییر پایدار و استراتژیک.”…

#تغییر_رژیم

#تحلیل_سیاسی

#رسانه_خارجی

@Unikador