فارین پالیسی: آمریکای خسته و چینِ طمع‌کار

خروج آمریکا از خاورمیانه و هم‌زمانی آن با بسط نفوذ و گسترش شرقی‌ها خصوصا چین در منطقه نگرانی‌های پرشماری را به‌همراه داشته است. فارین پالیسی با اشاره خطراتی که چایناچای(ننگ‌نامه ۲۵ ساله) می‌تواند برای امنیت آمریکا و منطقه داشته باشد می‌نویسد: واشینگتن ممکن است از خاورمیانه خسته شده باشد، اما پکن تازه شروع کرده است...

** برگردان تحلیل فارین پالیسی

#فروش_ایران_ممنوع

#چایناچای

#قرارداد۲۵ساله

@Unikador